Hakkimizda  
Munzam Vakfi Üyeligi  
Munzam Vakfi Temsilcileri  
Munzam Sosyal Yardimlar  
Duyurular  
Dilekçe ve Formlar  
İletişim  
 
Munzam Vakfı Üyeleri > Emekli Üyelerimiz

Emekli üyeler

Şekerbank T.A.Ş personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’ndan veya herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya malullük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlar ,

Munzam aylıktan yararlanabilmek için Vakıf üyesinin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

a) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı’ndan veya kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık almak
b) Vakfa en az 3600 gün sigorta primi ödemiş olmak
c) Ancak Banka veya Sandık’ta işe başladıkları tarihte 45 ve daha yukarı yaşta olanların, Vakıf’tan emekli olabilmeleri için, işe başladıkları tarihte kendilerine ödenen ücrete göre geriye doğru 10 yıl (3600 gün) Vakıf primini işçi ve işveren hisseleriyle birlikte ödemeyi taahhüt etmeleri ve taahhüt tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde borçlandığı primi ödemelerinin yanında asgari 1 yılını fiilen çalışmak kaydıyla 5 yıl prim ödemiş olmaları
Copyright © 2009 Şekerbank T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.